21.4.01

Prosiect MegaPenny
Beth yw quintillion yn y Gymraeg?
Croeso i morfablog.
Rwy wedi penderfynu ceisio am radd allanol Aberystwyth, ond mae safon fy Nghymraeg yn wael iawn. Felly, dyma fi, dechrau gweflog arall (mae gweflog Saesneg ei hiaith 'da fi'n barod). Bydda i'n ysgrifenu am fy mhrofiadau dyddiol bod yn fyfyriwr prifysgol rhan amser, ac hefyd rhannu unrhyw gwefannau diddorol rwy'n dod ar eu draws wrth syrffio'r we. Os dych chi am ychwanegu sylwadau i'r storiau 'ma (neu cywiro fy Nghymraeg!), rhowch glec ar y dolen sgwrsio (isod) a dweud eich dweud. Neu hala ebost ata i: nick@maesymorfa.com.