7.5.02

Fydd dim byd 'ma am sbel, dw i'n datblygu fersiwn newydd o'r safle, gan ddefnyddio Teip Symudol. Bydd rhaid i mi weithio mas sut i symud popeth o fan hyn i fan 'na, a gobeithio bydd y weflog newydd yn hwylio'r tonnau digidol cyn diwedd yr wythnos.

6.5.02

5.5.02

O Lechryd i'r Eidal

Heddiw, dw i'n sganio lluniau newydd ar gyfer gwefan Robin Holtom. Bydda i'n ail-wneud y wefan cyn bo hir, felly dyma'ch cyfle ola i weld y lluniau sydd arni ar hyn o bryd.

Mynydd Arberth gan Robin Holtom

4.5.02

Technoleg, yr X Files ac ieithoedd bychain

Language Learning and Technology: rhifyn arbennig am dechnoleg ac ieithoedd brodorol. Llawer o erthyglau diddorol, megis yr un ar y rhyngrwyd ac ieithoedd brodorol yr Amerig. Ar diwedd yr erthygl honno, mae 'na ddolen i wefan ysgol gynradd Tulalip, sy'n llawn dop o bethau diddorol a difri.

Pam mae tywydd yn fenywaidd?

Dyma llyfr newydd sy'n gofyn pob math o gwestiynau diddorol am iaith, cenedl ieithyddol ac anghydraddoldeb rhywiol, gan gynnwys penod(au) ar y Gymraeg:
Among the issues discussed for each language are the following: What are the structural properties of the language that have an impact on the relations between language and gender? What are the consequences for areas such as agreement, pronominalisation and word-formation? How is specification of and abstraction from (referential) gender achieved in language? Is empirical evidence available for the assumption that masculine/male expressions are interpreted as generics? Can tendencies of variation and change be observed, and have alternatives been proposed for a more equal linguistic treatment of women and men?
[rhagor]

Y teulu mwya dyfeisgar yn y byd?

Beth yw'r brenhiniaeth? Do'n i ddim yn gwybod fod cymaint o'r rigmarôl 'traddodiadol' ynglyn â'r teulu Windsoraid wedi'i ddyfeisio mor ddiweddar:
"Jubilees," the periodic celebrations of a monarch’s survival in office that are now a tiresome feature of life, are also took on their present importance in the last century [h.y. yr ugeinfed ganrif]. The jubilee to mark 25 years of office for George 5 had "no exact precedent" writes Cannadine. But suddenly the church service on jubilee day was "something very much like a Holy Communion" according to an admiring Ramsay Macdonald.
[rhagor]

Dw i'n gwybod bod y fath dyfeisio yn ddigon cyffredin ond mae'r syfrdanol faint o'r celwydd mawr Prydeinig dyn ni wedi'i fewnoli. Yn erthygl yn y Barn newydd, mae Dafydd Morgan Lewis yn dweud "a minnau tua'r tair ar ddeg oed cofiaf ysgrifennu ar gefn copi o Lyfr Mawr y Plant y geiriau 'I believe in the Royal Family.'" Amser i roi'r pethau plentynaidd heibio? Ar y llaw arall, gall giamocs Phil Battenburg godi gwên o hyd. [dolennau oddi wrth plep]

1.5.02

"Isn't it good, Bulgarian wood?"

Mae Coedwig yr Ysbrydion yn llyfr/gêm/comic o Fwlgaria, gyda changen ffabaf y tylwyth teg y gwelwch chi erioed. Mae 'na reswm da am y gwên ar wyneb Goran. [oddi wrth glosses]