30.3.02

Dyma desten daflen Cymuned sy'n cael ei dosbarthu ym Mhorthmadog ar hyn o bryd. Beth dych chi'n meddwl amdani?

27.3.02

Hela Hen Eiriau

Ddoe, wrth ymchwilio Daypop, des i ar draws hyn:
"I once heard a Welsh sermon in which the word 'truth' was repeatedly uttered in English. Apparently there is no exact equivalent in Welsh"
Geoffrey Madan
[rhagor]

Mae hynny yn lol, wrth gwrs (dw i'n hoff iawn o'r ffaith taw 'falsehood' yw ystyr Saesneg y gair Cymraeg 'truth', ond stori arall yw honna). Heddi, wrth edrych am ddiffiniad Plant Alis ffeindais i hwn:

Noda Stephens, o Ferthyr, fod yn y Gymraeg naw o wahanol eiriau am frwydr, ac efe a gasgla o weithiau yr hen feirdd bedwar ugain a phymtheg o eiriau cyfansawdd wedi tyfu allan o un o'r naw hynny, sef aer, megys aerawd, aerawg, aereswr, &c. Ond nid oes Gymro heddyw a fedr ddefnyddio ond pur ychydig o’r pedwar ugain a phymtheg hynny mewn unrhyw frawddegau trefnus. Prawf hyn ddau beth: cyfoeth y Gymraeg, ac anfedrusrwydd Cymry yr oes hon i drin eu hiaith eu hunain.
[rhagor]

26.3.02

Lluniau o frodorion America, llyfr gan Brifysgol Pennsylvania, gyda traethodau gan Gerald Vizenor ac eraill:
[Quanah] Parker was Comanche, a wise crossblood leader at the turn of the last century who defended the use of peyote as a religious freedom. The narratives of his religious inspiration, his crossblood uncertainties, are not obvious in either of the photographs. His hair is braided in both pictures but the poses seem to be the causal representations of then and now, tradition and transition, or variations on the nostalgic themes of savagism of civilization. His eyes, not the costumes, are the narrratives...
[rhagor]

Mwy am Quanah.

Erthygl arall, gan yr un awdur yn yr un cylchgrawn:
The success of British imperialism could never be accounted for by military force alone. It needed accompanying myths of cultural accomplishment, uplift and efficiency. For a worldwide set of elites, English served as an entrance to that cultural mythography, as it continues to do today. When the forces of neo-colonialism assemble themselves, whether as an IMF economic assessment team or as a multinational Anglophone gendarmerie, ELT classes will have provided both language and ideology.
[rhagor]

Ôl-wladychiaeth, gwrthod ieithyddol a seiber-Saesneg

Hen erthygl (o 1996) sy'n cnoi'r cil am ddefnydd ieithoedd bychain ar y we. Llawer o edefion diddorol i'w dilyn:
The anglophone world favors understanding English rejection as a measure of technological backwardness, as national socioeconomic suicide in the face of anglophone-based international market competition. The degree of English-speaking in a non-anglophone country's population serves as a rough measure of its integration into the global capitalist economy, as well as its preparedness for further integration.
[rhagor]
Dych chi wedi darllen Alasdair Gray?
Alasdair Gray's was a voice that offered me something freeing. It wasn't distant or assumptive. It knew words, syntax, and places I also knew, yet used them without any tang of apology: it took its own experience and culture as valid and central, not ancient or rural, tourist-trade quaint or rude mechanical humorous.
[rhagor]

Hunaniaeth a chwant o waed

Erthygl ddiddorol ar hunaniaeth genedlaethol a gwleidyddol. Dw i ddim yn cytuno â holl swm a sylwedd yr awdur, ond mae'n wneud llawer o bwyntiau pwysig am beryglon cenedlaetholdeb diwylliannol arwynebol.
There is more at stake in Northern Ireland than "identity." If it were only about identity, the conflict really would be insoluble, for if the republicans should be true to their Irish roots, why should the Loyalists not be equally true to their British roots? Or is Hayden suggesting that they go back to the land of their ancestors, which for many of them would be Scotland? In fact, the conflict is as much about social discrimination as it is about religion or political rights. How to find a political solution which safeguards the interests of the Catholic minority as well as the Protestants is extremely difficult. To see it as a colonial war, as Hayden does, which would be solved as soon as the hated enemy goes home, is naive at best, and dangerous at worst. But one doesn't have to be a Sinn Fein sympathizer to regard the treatment of their battles as a form of personal therapy for American visitors as an insult.
[rhagor]
Neithiwr, es i weld Mulholland Drive, ffilm newydd David Lynch. Wrth adael y sinema, yr oedd yr un golwg ar bawb, golwg sy'n cael ei ddisgrifio yn Saesneg fel hyn: WTF?

24.3.02

Dim byd ond cariad, beib

Peiriant ffrwythau'r Beatles, caethiwus dros ben. Casglais i 143 o gredydau cyn i mi ennill y jacpot. Fyddet ti ddim mor dwp, na fyddet?

23.3.02

Ces i fargen yn car bwt Abertawe y bore 'ma: record gan Jo'Burg Hawk.

22.3.02

Oriel Applets. Dw i ddim yn deall y mathemateg tu ôl iddyn nhw, ond mae'n hwyl i'w gwylio. Dw i'n credu taw hwn yw fy hoff un. Mae'r caleidosgop yn neis, hefyd. A'r prismau.

Dinasoedd dan y croen

Gad i fi gymryd dy law a'th arwein ar hyd strydoedd Efrog Newydd anghofiedig. Neu, os nag wyt ti am deithio mor bell, beth am fynd am dro yn y Gaerdydd go iawn.
Y Beibl, ar-lein. Testamant newydd yn unig, i ddechrau.
Themau teledu o'r 70au ac 80au.
Disgwyl glaw? Gwefan Dylan fendigedig, llawn dolennau.

21.3.02

Erthygl Chicago Times ar Wyddeleg yn Iwerddon.

Wales Visitation

Recordiad o Allen Ginsberg darllen ei gerdd am ei ymweliad cyntaf i Gymru. Gwelais i fe ar ei ymweliad olaf, yn Abertawe, blwyddyn neu ddwy cyn iddo farw. Perfformiad trydanol.

20.3.02

Calling all Anglophiles! [sic]

Mae Washington Post yn un o’r papruau mawr yr Unol Daleithiau. All the President’s Men ac hynny i gyd. Beth yw’r esgus felly am yr ystrydebau blinedig yn eu hadolygiad o CD gan y Super Furries:
By most accounts, Wales is one of the sleepiest regions of the United Kingdom, an isolated rural enclave still steeped in stodgy Old World traditionalism. How, then, to explain the rise of Super Furry Animals, currently the focus of an adventurous pop scene that has sprung up from the countryside like a patch of mushrooms?
[rhagor]

15.3.02

Tudalen o hiwmor ieithyddol, gan gynnwys y canlynol:
We don't just borrow words; on occasion, English has pursued other languages down alleyways to beat them unconscious and rifle their pockets for new vocabulary.
Booker T. Washington
[rhagor]

Hidlenni uwchiaeth

Erthygl yn Nature am y ffordd mae pobl dwyieithog yn hildo geiriau:
Bilingual people switch off one language to avoid speaking double Dutch. By first sounding out words in their brain's dictionary, they may stop one tongue from interfering with another.

Those fluent in two languages rarely mix them up. They switch between language filters that oust foreign words, Thomas Munte of Otto von Guericke University in Magdeburg, Germany, and his team suggest.
[rhagor]

Cawl ieithyddol

Llyfr cogionio i ieithyddwyr. Hmm, amser swper, dw i’n meddwl.

Ieithoedd mewn perygl

Ar raglen NPR Science Friday dydd Gwener diwetha oedd trafodaeth ar ieithoedd mewn perygl. Gall wrando ar yr holl raglen ar lein (mae angen RealPlayer). Llawer o ddolennau diddorol, hefyd.

12.3.02

Erthygl Guardian am y ‘gwahaniad digidol’:
The so-called digital divide is in danger of widening into a chasm after a new report revealed that twice as many Londoners as Welsh people access the internet on a regular basis. [...]

Around 56% of people living in the south-east [of England] regularly use the internet, compared to only 23% in Wales, and a similar pattern is evident with email usage.
[rhagor]

11.3.02

Breuddwyd Descartes

Hanes gorffennol a’r dyfodol cyfieithu awtomatig gan beiriannau.

O, Jesu, are you come from Wales?

Cwestiwn: Sawl gwaith crybwyllwyd Cymru gan Shakespeare? Ateb: Tri deg pedwar. Cwestiwn arall ’te: Beth am y Cymry a’u hiaith? Ateb: Tri deg dau, rhyngddynt.

Dau artist o’r Amerig

Mae’r artist Eban Hieronymous Johnson yn haeddu ei enw canol. Llawer o enghreifftiau o’i waith unigriw a llawer o ddolennau i’w dilyn unwaith dych chi wedi bennu. Ro’n i’n mwynhau delweddau calendrau Jesus Helguera, hefyd:
Helguera’s calendars gave Mexican Americans something to be proud of, a rich Mexican culture and history. They reminded us that we are not the foreigners, but descendants of natives. Jesus Helguera’s art has for decades been adopted as Chicano art. It is prevalent and yet not intrusive. It is powerful yet blends into the background. His images were imitated and copied. These cultural calendars can still be found in countless tienditas, bakeries, liquor stores, mercados and Mexican homes.
[rhagor]

[via American Samizdat]

Siapiau o Gymru

Ffeindiais i’r gerdd hon gan Menna Elfyn ar wefan Web of Words - yn anffodus, diolch i’r ffordd maen nhw wedi cynllunio eu gwefan, dw i ddim yn gallu rhoi dolen syth iddi. Bydd rhaid i chi ddilyn y dolenni o’r dudalen ffrynt i’w ffeindio. Mae fersiwn clywedol o’r gerdd yn gysylltiadwy, fodd bynnag.
Siapiau o Gymru

Ei diffinio rown
ar fwrdd glân
rhoi ffurf i’w ffiniau
ei gyrru i’w gororau
mewn inc coch;
ac meddai myfyrwyr o bant,
‘It’s like a pig running away’;
wedi bennu chwerthin,
Rwy’n ei chredu;
y swch gogleddol
yn heglu’n gynt
na’r swrn deheuol
ar ffo rhag y lladdwyr.
[rhagor]

Ffilm Gernyweg ei hiaith i gael perfformiad cyntaf yn San Steffan

Mae’r erthygl yn ddwyieithog, Saesneg a Chernyweg. Faint o’r Gernyweg dych chi’n gallu ei deall?
“An fylm a ober war lies nivel. Hwedhel da yw, yntertaynmont gwir mes yma marthys moy ena mar mynnir down lowr. Prag y hwrussyn ni y fylmya yn Kernewek? Mar ny vynnyn ni gweles an bys avel park kerri McDonalds-po-Kentucky Fried Chicken, y tal dhyn ni keslowena rychter ha dyfrans.”
[rhagor]

Peiriant dawnsio ydw i...

ac allwch chi ymuno â fi gyda’r teclyn hwn. Lot o hwyl. (Mae hi’n safle Almaeneg ei hiaith: rhowch glec ar y gair “Selbermachen” yn y cornel gwaelod de a bant â chi.)

10.3.02

Hei! Dw i’n gallu gweld fy mhentre o fan hyn!

Casgliad wych o hen gardiau post O’r Waun, y pentre lle ges i fy magu. Dyma llun o goffeb rhyfel gan Eric Gill sydd yng nghanol y pentre. Yr oedd fy mam yn byw yn y stryd hwn fel geneth, a phriododd hi fy nhad yn y capel hwn. Ro’n i’n arfer delifro’r Evening Leader i’r ty hwn. Gwych.

A’r alawon hen yn fyw

Gwaith Ceiriog ym mhrosiect Guttenburg:
Llongau Madog

Wele’n cychwyn dair ar ddeg,
O longau bach ar fore teg;
Wele Madog ddewr ei fron,
Yn gapten ar y llynges hon.
Mynd y mae i roi ei droed,
Ar le na welodd dyn erioed:
Antur enbyd ydyw hon,
Ond Duw a'i dal o don i don.

Ser y nos a haul y dydd,
O gwmpas oll yn gwmpawd sydd;
Codai corwynt yn y De,
A chodai’r tonnau hyd y ne;
Aeth y llongau ar eu hynt,
I grwydro’r mor ym mraich y gwynt;
Dodwyd hwy ar dramor draeth,
I fyw a bod er gwell er gwaeth.

Wele’n glanio dair ar ddeg,
O longau bach ar fore teg:
Llais y morwyr glywn yn glir,
’R ol blwydd o daith yn bloeddio “Tir!”
Canent newydd gan ynghyd,
Ar newydd draeth y newydd fyd -
Wele heddwch i bob dyn,
A phawb yn frenin arno’i hun.
[rhagor]

Ble mae’r ieithyddion Cymraeg?

Nid, ar y cyfan, yng Nghymru, fel esbonir yn yr erthygl hon:
In this situation one might suppose that Welsh would be increasingly prominent as an object of academic study in Wales. Sadly, this is not the case. A great deal of energy is devoted to teaching Welsh, and to promoting its use, and also to studying how it is and has been used, but there is little research on the language itself, its sound system and its grammatical structure, how they are acquired by children, how they have changed over time, and how they vary from place to place. Increasingly, such research is carried out outside Wales and by non-Welsh linguists. [...]

Someone might also argue that the priority for those who are interested in Welsh must be to teach it or to promote its use in various ways and that studying the language itself is a luxury the country can’t at present afford. The trouble with this argument is that promoting a language and studying it are not independent matters. In the long run the possibilities of promoting the language will be significantly reduced if the language is not an object of study.[...]

There are a number of comparisons that are relevant here. Wales is not the only small country with an interesting language. Another is Iceland. In 1998 Iceland had a population of under 300,000, while Wales had a population of nearly 3 million. More importantly, according to the 1991 census, the number of Welsh speakers in Wales was 500,000. Thus, there are considerably more Welsh speakers than Icelandic speakers. In the circumstances, one might think that there would be at least as much work on Welsh in Wales as there is on Icelandic in Iceland. In fact, there is far more work on Icelandic in Iceland. Over the last 20 years Icelandic linguists have produced a large body of sophisticated work on their language and as a result Icelandic has had a major impact on linguistic theory.
[rhagor]

Gweler manylion Seminarau Cystrawen y Gymraeg am enghreifftiau o’r gwaith sy’n cael ei wneud.

9.3.02

Mewn rhifyn arall o’r un cylchgrawn mae erthygl am numismateg a hunaniaeth frodorol:
In a document detailing Governor Philip’s expedition in 1791, it was recorded that “...Men’s beards were kept at reasonable length by singeing. This must have been an unpleasant operation because, after European contact, they were happy to accept the offer of a shave” (Turbet, 1989). Thus, rather than being an acknowledgement of the adorable bodies of Aboriginal Australians, the Aboriginal silhouette comes across as ‘natural’, in the pejorative sense of the word, in contrast with Queen Elizabeth’s silhouette, on the same coin, which was depicted as ‘civilized’.
[rhagor]

Mae civilized yn air diddorol, ondyfe?

Mwy o farfau...

mewn rhifyn arall o’r un cylchgrawn ffeindes i erthygl ar numismateg a hunaniaeth frodorol:
In a document detailing Governor Philip’s expedition in 1791, it was recorded that “...Men’s beards were kept at reasonable length by singeing. This must have been an unpleasant operation because, after European contact, they were happy to accept the offer of a shave” (Turbet , 1989). Thus, rather than being an acknowledgement of the adorable bodies of Aboriginal Australians, the Aboriginal silhouette comes across as ‘natural’, in the pejorative sense of the word, in contrast with Queen Elizabeth’s silhouette, on the same coin, which was depicted as ‘civilized’.
[rhagor]

Mae civilized yn air diddorol, ondyfe?

Arwyddocâd barfog

Wrth ddilyn dolen mewn trafodaeth Metafilter des i ar draws y Journal of Mundane Behavior, lle ffeindes i'r erthygl hon am farfau a'u harwyddocâd:
Abstract: This paper analyses the cultural significance of male facial grooming, the arts of shaving, clipping and trimming, and the meanings of full beard growth. It draws upon a semiotic interpretation, and reconfigures the overlooked and personalised ritual of daily facial preparation and presentation. The analysis sees facial hair as a signifier of masculinity, but one which does not remain fixedly within the masculine realm. The radical politicisation of facial hair has been effected through both the gay and the feminist movements, so that the figures of the "bearded fairy", the "goateed club bunny", and the "drag king" are not restricted to their assigned subcultures, but bleed via the mass media into dominant culture.
[rhagor]

Jyst rhag ofn mae hynny yn swnio tipyn bach yn rhy drwm, dyma berspectif y Brunching Shuttlecocks ar yr un pwnc:

And even now there are pockets of us stubbornly clinging to our goatees both in the literal and metaphorical sense, those who insist that it was never about the money and the parties and being interviewed by news-magazines as if our opinions mattered. It was, and still is, about hiding our chins.
[rhagor]

Mae Blogger newydd fwyta dwy neges. Prawf yw hwn.

7.3.02

Cipolwg ar Golwg

Mae gwefan newydd Golwg wedi cyrraedd. Braf i weld archif o erthyglau ar lein (ond do’n i ddim yn gallu dod ar hyd yr un am David Crystal o fis neu ddau yn ôl), a fforwm sgwrsio i ddarllenwyr. Bydd yn ddiddorol i weld sut bydd y safle yn datblygu ac a fydd darllenwyr Golwg yn ei defnyddio. [diolch i Dafydd]

6.3.02

Galar cystadleuol

Mae hyn yn greulon, ond fyddai Spike wedi’i fwynhau, dw’n siwr:
Politicians also expressed their sorrow at Spike’s passing. “I think we met, a few years ago,” Prime Minister Tony Blair told reporters. “I remember he called me an arrogant bastard! He was so very good at irony, we all laughed.”

Ian Duncan Smith, however, laid the blame for Spike’s death squarely at the door of beleagured Transport minister, Stephen Byers. “Spike might have been alive today if the transport links between his home and London were better. I call on Mr Byers to reconsider his position.” Mr Byers made no comment but during the media interest surrounding Spike’s death announced the privatisation of pavements.
[rhagor]

Gwaith Maes

Mae Gwaith Maes yn gylchgrawn Cymraeg ei iaith sy’n cyhoeddi adnoddau i athrawon. Ar y wefan wnaeth yr erthyglau ar blant Castell y Waun a’r frân goesgoch yn tynnu fy sylw. Braf i weld gwefan Cymraeg gyda chynllun mor dda. [diolch i Robina]

Have you haved some tea?

Adolygiad NYRB o lyfr newydd Steven Pinker, Words and Rules:
The pleasures of Pinker’s book are in his accounts of the results of detailed scholarship and theories about particular words and forms. I, for one, did not know that medieval English had the regular past tense for have and make, haved and maked, but that the sheer frequency of the occurrence of these verbs led to our current shorter had and made.
[rhagor]

Cad-ddadpar defnyddiol i’r tro nesa cwyna rhyw ddysgwr pedantaidd am ffurfiau ar lafar i ferfau Cymraeg fel gâth am cafodd. Mae ieithoedd fel dwr, ceisio ffeindio ei lefel.

5.3.02

Mae bob dydd yn arbennig

Ar 5ed Mawrth, 1954, a phedwar mis wedi marwolaeth ei hawdur mewn dinas ochr draw y sloe black sea, cyhoeddwyd drama ar gyfer lleisiau yn Llundain:
Listen. It is night moving in the streets, the processional salt slow musical wind in Coronation Street and Cockle Row, it is the grass growing on Llareggub Hill, dewfall, starfall, the sleep of birds in Milk Wood.
[rhagor]

Llwyau serch y cewri swrrealaidd?

Efallai mod i ar gyffuriau, ond mae ’na rhywbeth yng ngwaith cerlyn o gerfiwr William Kent sy’n f’atgoffa o lwyau serch. Yn enwedig yr un ’ma a’r un ’ma. Ydw i ar gyffuriau? Os dydw i ddim, falle bydd hi’n bosibl i annog rhyw Gymro-Americanaidd celfyddydlyd i brynu ei waith. Mae digon ar gael.
Like buried treasures, hundreds of Kent’s carvings—most standing taller than he—are stored under tarpaulins in his barn. They are everyday objects he re-creates in wood: giant shoehorns, pipes, ladles, vises, calipers, razors, safety pins, plugs, eyeglasses, corkscrews, shoes, lightbulbs, shell beans, bell peppers (one fashioned into a “Self Portrait With Erection”), octopods, reptiles, dental plates. This is not whittling on a grand scale but is, instead, a complicated artistic process that produces all of five or six complete works per year. Defying belief, most of his sculptures are carved from single pieces of wood purchased from sawmills.
[rhagor]

4.3.02

Lluniau Teuluol o Montana

Casgliad anhygoel o luniau un teulu yng Ngorllewin yr Unol Daleithiau, rhwng 1866 a 1969. Mae’r lluniau i gyd yn fawr, o safon uchel, ac yn cymryd sbel i lwthio. Mae’n werth aros amdanyn, ond mae ’na cymaint ohonyn nhw. Dim ond crafu'r wyneb dw i wedi wneud. Anhygoel.
Jack Ellis Haynes (1884-1962) is the subject of these photographs. They represent almost his entire life, missing only a combined period of three years between his birth and his death. He is seen in studio portraits and snapshots and in a variety of settings. The locations include the University of Minnesota and YNP, with many photographs concerning the Mammoth area of the park and the Haynes home and studio there. Additional photographs include snapshots of JEH receiving an Honorary Doctorate from Montana State University, working indoors and outdoors, and JEH performing an activity which was very much his own - smoking a cigar in a pipe.
[via consumptive]
Stori arall am brofiad dysgu Siapanaeg, o weflog gan rywun sy’n dysgu yn Siapan:
it was an excruciating hour an half, as we both sat their looking puzzled and scrunching up our eyebrows, knowing full well that all those words issuing forth from sensei's mouth should be within easy grasp. and to make it all worse, during some polite chit chat (in english) before class started, sensei learned that my wife is japanese. apparently, i should be fluent by now. i may have to cut my tongue out.
[rhagor]
Dw i am gasglu storïau fel hyn, i'w rhannu gyda fy myfyrwyr. Hefyd, dw i’n meddwl dylen nhw fy ngalw i sensei. [via prosiect pepys a plep]

3.3.02

Is-deitlo Tolkien

Trafferthion wrth is-deitlo Tolkien, yn Siapanaeg:
Gollum, the cave-dwelling creature drawn by the ring’s call, goes by a katakana rendering of his name in the movie, but was known as “gokuri” (the sound made when swallowing) in the book.

Likewise, Aragorn’s nickname of Strider was rendered in katakana, whereas the original translation referred to him as the more poetic “haseyo” (a person who runs fast). Toda worried that while die-hard fans of the book would feel more comfortable with haseyo, the general public would not understand its meaning, let alone be able to read the characters.

“There were many people who wanted to stick to the original Japanese translation,” said Toda, “but some things look really strange on screen. Subtitling isn’t a literal translation and you cannot translate word-for-word.”
[rhagor]

Owen Glendower

Adolygiad arddechog o Owen Glendower John Cowper Powys, gan Margaret Drabble, yn y Guardian ddoe:
This is in one sense a book of stirring Welsh patriotism. “The Welsh,” thinks our young hero, Glendower’s cousin Rhisiart ab Owen, “are certainly the most civilised people in the world.” Powys’s Wales is not parochial, and its people are not barbarians. They are Oxford-educated, they know Rome and Avignon and Constantinople, they read French and Latin, they debate theology and aesthetics, they ponder the future of the commonwealth and the universities and the coming rule of international law.
[rhagor]
Mae’r llyfr ar gael o Amazon.

Llyfrau gadawedig

Stori newydd gan Renee draw yn Berkeley am ei hamser gweithio yn llyfrgell Prifysgol Caersalem. Bydd y stori yn boenus i unrhywun sy'n caru llyfrau, yn enwedig unrhywun sy wedi gweld llyfrau yn cael eu dinistrio, am unrhyw reswm.

1.3.02

“EU courts Welsh [Tory] fury with leek rules”

Yn ôl y sôn yn y wasg Seisnig mae Cymry yn grac iawn am y ‘sarhad’ o Frwsel ynglyn â’n annwyl gennin ni. Diddorol bod yr unig Cymro sy’n grac am hyn yw Nigel Evans, AS i Gwm Riddle yn... Lancashire. Ydy’r Torïaid yn meddwl bod llysiau Cymreig yn fwy pwysig na democratiaeth Gymreig?

Naw balwn coch ar ddeg ar bedwar hugain...

Un peth sy’n taro bob dysgwr Cymraeg yw’r ffaith bod rhifau yn yr hen iaith yn anodd iawn, ac mae rhan fwya o Gymry yn eu hosgoi, gan ddefnyddio’r Saesneg. Yn ôl yr erthygl hon mewn cylchgrawn o Siapan, mae ’na reswm dda am wneud hyn:
Psychologist Alan Baddeley of Bristol University, England, uses the term “phonological loop” (PL) to describe what I call the mind’s ear. Baddeley and his colleagues measured the length of people’s phonological loops by measuring how many words they could keep in active memory. It turns out that PLs are limited by time, not by the number of words. For example, native speakers of Welsh who are bilingual in Welsh and English can keep more English numbers in mind than Welsh numbers. The reason is that it takes longer to say numbers in Welsh than in English. Some people’s PLs are longer than others, but generally people can remember as much as they can say in 1-1/2 or two seconds in languages in which they are fluent.

“No one will burn down houses...”

...meddai’r erthygl hon am ymgyrch Cymuned, yn y Guardian heddiw. Felly, pam dilynwyd yr erthygl gan restr o ddigwyddiadau dan y teitl Bombing Campaigns, gan gynnwys difyniad gan ‘Meibion Glyndyr’ [sic] am ‘white settlers’?

Oedd Elvis yn Gymro?

Mae’r dadl yn parhau, gyda tystiolaeth newydd yn cyrraedd bob dydd.