28.2.02

Ieithoedd Brodorol ar draws y Gymuned

Llyfr newyddd, golygwyd gan Barbara Burnaby a Jon Reyhner, ac ar gael mewn ffurf PDF (bydd fersiwn cigfyd yn cael ei gyhoeddu cyn bo hir). Llawer o stwff sy’n edrych yn diddorddol, ond mae rhaid i mi gysgu nawr. Rhywbeth i’r fory.

Steven Wright: in parentheses

Newydd ffeindio tudalen o ddyfyniadau Steven Wright:
If toast always lands butter-side down, and cats always land on their feet, what happen if you strap toast on the back of a cat and drop it?

Dw i ddim yn gwybod lot am Steven Wright, ond fe oedd llais y DJ yn Resorvoir Dogs. Gwelais i fe ar y teledu unwaith. Yr unig jôc dw i’n cofio yw’r un ble mae’n codi stand y meicroffôn, ei ddal fel ysgrifbin anferth ac yn ddweud, mewn llais bach pitw, “Dear Mom, still shrinking...”

Iaith a meddwl

Language and Thinking. Rhan o raglen radio Quirks & Quarks sy’n trafod y syniad bod iaith yn effeithio’r ffordd dyn ni’n meddwl. Gallwch lawrlwthio MP3 o’r rhaglen:
Does the language we speak really affect the way we think? Well, that’s been a hotly debated topic among scientists for almost a century – and it was one of the panel discussions at last week’s meeting of the American Association for the Advancement of Science. Among those who support the idea is Dr. John Lucy, a professor of human development and psychology at the University of Chicago. Dr. Lucy has studied the Yucatec Maya people of Mexico for the past 3 decades. And he believes their language – which does not use any form of the plural for its nouns – actually causes them to think about the world in a completely different way from English speakers.
[via kottke]

Culture != Diwylliant

Mae Ralph yn gwybod.

27.2.02

Cynllun newydd, eto.

Mae rhai pobl byth yn fodlon. Dweud y gwir, ro’n i wedi sylwi problemmau gyda hen gynllun ond ro’n i’n rhy ddiog i’w ail-gynllunio. Felly dw i wedi defnyddio un o batrymluniau Blogger. Ydy hyn yn haws i’w darllen?

Wyt ti wedi Fowlero?

Dw i wedi blogio’r hon o’r blaen, ond mae Fowlerism yn werth ail-drafod. Pete Fowler yw’r boi sy’n wneud clawrcelf SFA ac mae gwefan wych ’da fe, gyda llawer o bethau bach rhyngweithiol. Mae ’na gyfweliad gyda fe ar wefan Clwb Malu Cachu, ’fyd.
Bu farw Spike Milligan y bore 'ma. What are we going to do now?

26.2.02

Welsh for Zen

Erthygl ar John Cale, Super Furry Animals a Gorkys yn y cylchgawn Americanaidd In These Times:
Yet both bands have found a way to incorporate their national heritage into their music; both have recorded in Welsh, and often return to the language as a badge of pride as well as willful display of stubborn eccentricity and obscurantism. In a sense, the music they make is as much a part of their particular location as the Velvet Underground were to their own. The isolation of Wales mirrors the isolation of New York’s outsider scene of the late ’60s, enabling artists to gleefully make music free from the constraints of expectation.

23.2.02

Un i Maff: Death Metal Karaoke. [via blort]

22.2.02

21.2.02

Tro nesa bydd un o’m myfyrwyr yn cwyno bod y Gymraeg yn rhy anodd, bydd ateb parod ’da fi. Dyw hi ddim mor anodd a Siapanaeg:
Japanese grammer is not for the faint of heart or weak of mind. What’s more, the Japanese also do not have any words for “me”, “them”, “him, or “her” that anyone could use without being incredibly insulting (the Japanese word for “you”, for example, when written in kanji, translates to“I hope a monkey scratches your face off”). Because of this, the sentence “He just killed her!” and “I just killed her!” sound exactly the same, meaning that most people in Japan have no idea what is going on around them at any given moment. You are supposed to figure these things out from the “context”, which is a German word meaning “you’re screwed”.
Ooooh, we're on the march with Arfon's Army
We're going to Division Two...
Newydd ymuno â SportsFilter. Dw i ddim yn lico chwaraeon, ar y cyfan, ond ro’n i am rannu y clip bach ’ma gyda’r byd.
Llun o’r byd gan loeren newydd.

Clawback? Spread technology?

Mae hwn yn swnio fel swydd i Action Item!

Chwilio am rywbeth arbennig, syr?

Dw i wedi dwyn (a drysu) cannoedd o ymwelwyr i'r weflog gyda fy sillafiad unigryw o'r meme diweddaraf, Googlewacking [sic]. Mae'n debyg bod ni'n arbennig, wedi'r cwbl.
Fflintcentral. Elvis, yn Gymro?. Save the Welsh. Syniad da. Map Cymru, gyda swn. Blog gan ddysgwr sy'n cynllunio gemau cyfrifiadur.

20.2.02

Mae rhifyn newydd Y Triban Coch wedi'i gyhoeddi.

19.2.02

Dydy pawb ddim yn siarad Saesneg, wedi’r cwbl

Erthygl arall sy’n gwrthwyneb i honiadau David Crystal yn Golwg wythnos o’r blaen* am farwolaeth anochel ieithoedd lleiafrifol ar y we:
“The monopoly of the English language in the Internet world will soon be over,” says Elisabeth den Os, who led the EURESCOM project BabelWeb, which was finished last year. Researchers from the Netherlands, France, UK, Italy and Portugal co-operated in this project. The work was based on the assumption that small businesses as well as large corporations have to be able to provide multilingual Web-based services. Research has shown that customers stay twice as long on Web sites in their native languages and buy three times as much. The demand for multilingual Web sites is therefore high, but designing them is difficult.
* Hoffwn i gysyslltu â’r erthygl wreiddiol, ond wrth gwrs, does dim byd ar wefan Golwg. Aros am y grantiau angenrheidiol, falle?

Actio dros bontydd ieithyddol

Syniad gan actor o Montreal i helpu pobl sy’n byw mewn gwlad ddwyieithog weithio trwy gyfrwng eu hail iaith:
He came up with the idea when he realized he was having a tough time breaking into the French side of the business. Dunlevy speaks a fluent but accented French. On top of that, nobody in the French milieu knew who he was. “I spoke with some of my (French-speaking) actor friends and realized they were experiencing the same thing in English,” Dunlevy said. “(In the majority of cases) as soon as you have an accent, you don't get the role.”
Yn anaml iawn (am wn i) dych chi’n gweld actor sy wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn yn chwarae unrhyw rôl mewn drama Gymraeg ei hiaith heblaw am rôl “Y Dysgwr”. Wrth gwrs, mae hwn yn adlewyrchiad o broblem llawer mwy na phrynder gwaith ymysg actorion sy'n ddysgwyr. Cwrddais i â dyn ddoe a’m gofynnodd “Cymro dych chi?” cyn iddo siarad Cymraeg â fi. Wel, Cymro ydw i, ie, ond Cymro yw fy nhad hefyd - fyddai ynteu ddim wedi deall y cwestiwn. Dw i'n nabod digon o Saeson a fyddai wedi'i ddeall - beth fyddai eu hymateb nhw? Yn yr un grwp o bobl, oedd Saesnes sy’n dysgu’r iaith ar hyn o bryd - roedd bron pawb yn defnyddio Saesneg â hi, er bod hi’n gwneud ymdrech enbyd i feistroli’r Gymraeg.

Llenyddiaeth mewn cymdeithasau marwaidd

Yn ôl awdur V.S.Naipaul nid oes angen llenyddiaeth ar gymdeithasau ‘marwaidd’:
Seeking to disagree with the Prime Minister on the plight of Indian writing in non-English languages, Naipaul said if the language authors had written great works, they would have become popular themselves.

Hanes y Gogleddwyr go iawn

Yr Inuit a'r Saeson, hanes y perthynas rhwng y ddau bobl. Lluniau gwych, ac adroddiadau cyfoesol yn y Saesneg wreidddiol:
And being ashore, vpon the toppe of a hill, he perceiued a number of small things fleeting in the Sea a farre off, whyche hee supposed to be Porposes, or Ceales, or some kinde of strange fishe: but comming nearer, he discouered them to be men, in small boates made of leather.

[via nutlog]

O, dyna garedig...

Ces i anrheg oddi wrth Yr Wniwn, sef copi tudalen ffrynt papur fy nyddiad geni.

18.2.02

Datgloi iaith: yr allwedd hon neu’r agoriad hwnna?

Erthygl diddorol am effaith iaith ar feddwl y siaradwr:
Outside of English, many languages give nouns a gender, a grammatical distinction that linguists have long considered to be without any real meaning. But in 2000 Boroditsky found that the system subtly changes a speaker’s experience of everyday objects. The word “key”, for example, is masculine in German and feminine in Spanish. Boroditsky recruited two groups of volunteers, native German speakers and native Spanish speakers, who spoke English well. She then asked them to name three adjectives to describe objects. She found a consistent pattern of German speakers using more masculine terms to describe the key - such as “hard, heavy, jagged” - while Spanish speakers favored more feminine descriptions, such as “golden, intricate, lovely.” Boroditsky said she is now considering studying how the design of bridges - a masculine word in Spanish, but a feminine word in German - differs between the two cultures.

[via kindall]

Geiriau o’r byd newydd

Wedi bod yn pori trwy archifau cylchgronau Americanaidd ar-lein am erthyglau diddorol. Dyma un: erthygl am ddatganoli gan Pamela Petro, awdur Travels in an Old Tongue:
Are the Welsh afraid of freedom? When James Callaghan's Labour government put the issue of limited self-rule to Wales, in 1979, voters trounced it by a ratio of four to one. Even the Welsh cited as reasons a historical strain of national timidity and a lack of self-confidence bred into the country through centuries of subservience. A visiting African journalist told a local reporter in 1997, “The colonial mentality is more firmly entrenched in your country than in any other I have been to.”
Un arall o’r un cylchgrawn: Should English be the Law?:
We have known race riots, draft riots, labor violence, secession, anti-war protests, and a whiskey rebellion, but one kind of trouble we've never had: a language riot. Language riot? It sounds like a joke. The very idea of language as a political force -- as something that might threaten to split a country wide apart -- is alien to our way of thinking and to our cultural traditions.
A dyma cyflwyniad at waith a bywyd John Cowper Powys:
To some readers, John Cowper Powys is a long-winded, bombastic bore and an almost pathological celebrant of oddball sex and chthonic realms. To most, he is an unknown quantity. His name seldom comes up in discussions of that dreary academic figment known as The Novel, and a number of well-read people of my acquaintance have never heard of him.
Beth am erthygl am ddwyieithrwydd, sy’n sôn am broblemau dysgwyr ail-iaith:
However determined their study of an adoptive language, however thorough their immersion in it, they eventually reach a plateau. At a dinner party conducted in the nonnative tongue, for instance, they may contribute to the table talk, but the best they can aspire to be is a bore. In such situations, as Evelyn Waugh observed, “there is no platitude so trite that a highly educated foreigner will not bring it out with pride.”
Rhywbeth bach yn wahanol, ac o ddiddordeb i fi achos daeth fy nghyn-wraig o’r dre yn y stori yw hanes arwyddion tafarndai yn Dedham, Massachusetts:
Tavern signs advertised the availability of food, drink, and lodging, but they were also meant to entertain and, sometimes, to broadcast the tavern owner's political sympathies. The use of tavern signs to display political alliances accelerated during and after the Revolution. But in Dedham, Massachusetts, in the late 1740s, tavern owner, almanac writer, physician, and common lawyer Nathaniel Ames used his sign to skewer five of the province's most powerful politicians: the justices sitting on the Superior Court of Judicature, Massachusetts’ highest court of law.
A dyma un sy'n f’atgoffa o’m dyddiau coleg (nid mod i’n hen hipi, ond wnes i sgwennu fy nhraetawd terfynol ar y Yippies), hanes Abbie Hoffman:
If you wanted to change society, you weren’t going to do it by lecturing people -— you would do it by employing the artillery of pop culture itself to puncture the lumbering, humorless establishment, by using anarchic, prankish, lysergic humor to radicalize the hippies and humanize the radicals.

“I can't close my eyes and make it go away...”

Mae ffilm Granada am ddigwyddiadau Sul y Gwaed wedi enill gwobr yn Berlin. Mae gan dudalen Y Guardian dolenni i sawl stori am y dydd, gan gynnwys eu hadroddiad gwreiddiol o fis Ionawr 1972.

17.2.02

Bydd Cyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol yn Aberystwyth rhwng 24ain a'r 30ain o Awst 2003. Digon o amser i chi baratoi, felly. [via'r Digital Medievalist]

Ydy hynny’n angenrheidiol?

Does dim sgiliau Photoshop gwallgo ’da fi, ond ’swn i’n gallu wneud pethau fel hyn, fyddwn i ddim. Achos mod i’n berson da.

Gartre gyda tywysog y tywyllwch

Ymunwch â teulu Ozzy Osbourne yn eu bywyd bob dydd. Dw i’n ffaelu aros.

13.2.02

Ecoleg a’r iaith

Ces i lythyr y bore ’ma gan Gymdeithas Adeiladu yr Ecoleg:
Dear Mr Davies, I note that your last cheque for £2.00 was written in Welsh. Our bank has agreed to accept it on this occassion, however I would point out that this could cause problemss if future cheques are sent in Welsh, especially if they are for larger amounts. I hope this does not cause you too much inconvenience.
Dw i wedi hala e-bost atyn nhw, heb dderbyn ymateb hyd yn hyn. [16/2/02] Maen nhw wedi ymddirheuro. Popeth yn iawn.

12.2.02

Mae’r byd yn fach, gyfeillion

A dyma fi, yn meddwl taw fi yw’r unig dyn barfog, sy’n byw yng Ngheredigion, cadw gweflog, hoffi Cardiacs. Sy’n aelod criw Metafilter. Sy’n hoffi Mervyn Peake. Sy’n 35 eleni. Ond nage.

Iaith y cwningod

Lapine yw iaith y cwningod yn nofel enwog Richard Adams, Watership Down, ac mae’n un o’r ieithoedd ffug sy’n cael eu rhestru gan langmaker.com. [via nutlog]

Mae’r trafodrefn yn ôl!

Dw i wedi dod ar draws trafodrefn sy’n cynnig fersiwn “yn eich iaith eich hunan”, YACCS. Bydd rhaid i mi gyfieithu yr interface, dw i’n aros iddyn nhw anfon y cyfeiriadau ataf. Bydd y rhai ohonoch â llygaid barcud wedi sylwi newidiadau bach yn ffurf y nodiadau ’ma. Yr holl “Postwyd gan...” ac yn y blaen. Y cynllun yw i gael mwy o bobl sy’n gallu postio i'r weflog, ac i symud tuag at greu gweflog gymunedol. Beth dych chi’n ei feddwl? Ydy’r byd yn barod am Metafilter Gymraeg? (Gall adael neges yn y blwch isod, neu fy ebostio gyda’ch sylwadau.)

11.2.02

Tynged yr Iaith - 40 mlynedd wedyn

Oedd Saunders yn llygad ei le? Ydy’r iaith ar ei ffordd i’w bedd neu beidio? Ymunwch â’r trafodiaeth ar wefan BBC Cymru a’r Byd.

Byw mewn byd Saesneg

Erkidjuk, an Iqaluit resident, speaks and reads Inuktitut. He’s picked up tidbits of English words during his 72 years. But he can’t read it.

The English words on food labels, business signs and household appliances are just letters to him: he doesn’t know what they mean.

In the bright, open kitchen in his Iqaluit apartment, caribou meat sits in a pot on the stove and there are pieces of bannock on the counter. Next to the bannock, there’s a white microwave.

Erkidjuk gestures to the appliance, focusing on the English words: "defrost," "entrees," "popcorn," he points out. "In some ways, it’s difficult not to read English. There are some items that don’t have Inuktitut words on them," he says.

O'r Nunatsiaq News - mwy o erthyglau am "Wythnos yr Ieithoedd" ar eu tudalen flaen ac yn yr adroddiad radio hwn.

Siaradwyr brodorol yn helpu achub ieithoedd brodorol

SIMNASHO - Michael and Cecelia Collins watch closely as Suzie Slockish writes on a marker board the words - kusi, kusi kusi, lakas, pinaq'inut'awas. Horse, dog, mouse, window.

The Sahaptin words are the gateway to a language of their ancestors - a language that could die out in a generation if young people don't begin speaking it in their everyday lives.

``It was our children who got us motivated to trying the classes,'' said Michael Collins, an accountant who lives with his wife and family on the sprawling sage and juniper-dotted Warm Springs Reservation. ``Our little daughter at 2 1/2 knew more of the language than we did.''

O'r Register Guard, Oregon, UDA.

Olrhain yr iaith fain yn Ynys y Crwban

Cymdeithas Tafodiaethoedd America - astudio'r iaith Saesneg yng Ngogledd America, ac ieithoedd eraill sy'n dylanwad arni, neu sy'n cael eu dylanwadu ganddi.

8.2.02

Diolch yn fawr, nawr cerwch nôl i'ch reservation, da chi.

Bydd rôl i bobl brodorol Utah yn seromoni agoriadol y Gemau Gaeafol Olympaidd. Fel yn Sydney 2000, bydd rôl yr indiaid i roi bach o liw amlddiwylliannol ar gyfer gwylwyr teledu ac ymwelwyr yn Salt Lake City, ond i beidio codi stwr am dir ac iaith a phethau felly. Hmm, pryd daw'r cystadleuaeth golff mawr i Gymru, eto?

6.2.02

Rhaglenni gwasgu ffeiliau yn gallu dod i adnabod ieithoedd gwahanol. [boingboing]

Googlewhack yw e, gyda H!

Ers i mi sgwennu am Googlewacking [sic], dw i wedi cael ugainau o ymwelwyr sy ddim, fel fi, yn gallu sillafu yn Saesneg. O leia mae esgus 'da fi. Dw i'n falch, sbo, bod pobl yn barod i roi glec ar ddolen i wefan sydd mor amlwg yn ddi-Saesneg. Roedd rhywun arall a daeth 'ma o Google yn edrych am storiau ysbyty i'w darllen ar y we. Pa fath o storiau, tybed?

4.2.02

Lluniau o'r awyr

Mae hyn yn wych, lluniau o'ch ty o'r awyr. Dyma Maesymorfa - jyst uwchben ac i'r chwith o'r cylch coch. diolch Chris

Arian Cymreig

Dyma fi'n mynd ati i wneud cyfrifau Grwp CYFLE pan ffindais i erthygl ar arian Cymreig.

2.2.02

Gweflogau ar hap

Ro'n i wedi cael gwared o'r hysbyseb bach 'ma, ond wedi meddwl, rhoiais fe nôl. Dw i'n cael eitha lot o ymwelwyr trwy hysbysebion Blogsnob (eitha lot = mwy nag un y dydd) ac er bod nhw y rhan fwya ohonyn nhw ddim yn deall gair o'r hen iaith, dydy hi ddim yn peth drwg chwaith i atgoffa pobl bod ieithoedd lleiafrifol yn bodoli yn y byd blogio, nadife?

1.2.02

Camu'n ysgafn at y dyfodol

Braf i weld gwefan newydd Tony a Jane sy'n byw yn y ty crwn, rhan o gymuned Brithdir Mawr. Mae Parc Genedlaethol Arfordir Penfro am dynnu eu ty i lawr, er fod neb yn gallu ei weld o'r heol, dyn nhw wedi ei adeiladu gan ddefnyddio nwyddau lleol (costodd yr holl peth llai 'na £3,000), ac maen nhw'n dangos bod hi'n bosib i fyw bywyd ystyriol ac yn gyflawn heb dinistrio'r byd. Mae llyfr Tony yn werth ei ddarllen, hefyd.

Closer I am to fiiii-i-i-i-ne!

I unrhyw un sy wedi rhannu fflat gyda ffan cerddoriaeth gwerin/indie Americanaidd: Your Roommate Plays The Indigo Girls.