29.6.01

"Fei llyncir oll yn y man gan y Behemoth Seisnig."
Ifan Morus Powell yn sôn am gylchgrawn Cymry-Americanaidd Y Drych, mewn llythr at Carneddog ym 1934.

27.6.01

Dim hysbysebion! Roedd hynny yn gyflym, chwarae teg.
Mae blog*spot yn cynnig ad-free hosting, o'r diwedd. Bydd morfablog yn hollol di-Saesneg yn fuan iawn. (Ar wahan â geiriau fel ad-free hosting, os ydy Bruce lawr stâr a nid yn y swyddfa 'ma.)
Defnyddiais i nhocyn Amazon i archebu llyfr newydd gan Peter Lord Delweddau'r Genedl. Mae'n debyg does neb yn siarad Cymraeg yn Amazon: yn eu hôl nhw, teitl y llyfr yw 'Diwylliant'. Beth bynnag, mwynhais i'r llyfr cynta yn y cyfres (yn Saesneg) a wi'n edrych ymaen at darllen yr ail. Mae Peter Lord yn un o'r tiwtoriaid ar y radd allanol ac yn gymrawd ymchwil ac arweinydd Prosiect Diwylliant Gweledol Cymru. Fe wnaeth e gyflwyniad i'r pwnc yn y seminar Dehongli Cymru ym Mhantycelyn dros y Pasg.
Mae'r blog 'ma wedi'i rhestri yn rhestr Google Gwe Safleoedd Personol ers misoedd: heddiw cawson ni'r ymwelwr(aig) cyntaf! Croeso ymwelwr(aig), pwy bynnag yr ydych chi! A ydych chi yr un person sy'n chwilio am pethau gwyrdd neu bobl o'r enw rhydderch?

26.6.01

Dosbarth ola'r tymor i'm grwp ail flwyddyn heddi. Rhoddon nhw tocyn Amazon i mi - tybed alla ffeindio unrhywbeth mor dda a'r CD Shellac prynais echdoe? Dim ond un ffordd i ffeindio mas. Wy'n mynd i siopa.

24.6.01

Local PC Pierces Nipple - a storiau eraill o'r Glen Lachart Star.
According to the "official report," McClelland (43) had absolutely no alcohol in his bloodstream, but as the good Constable is the only one in town with the equipment to give a blood alcohol test, questions have been raised as to the validity of the examination's findings.
via hobbesblog
Gallery of ''Misused'' Quotation Marks
I'r rhai ohonoch sy'n "mwynhau" pethau fel 'na. via memepool

23.6.01

Trac sain heno: Rheinallt H Rowlands.

20.6.01

E Ola Ka 'Ölelo Hawai'i - o byddid mae iaith Hawai'i barhau. Cymdeithas yr Iaith mewn sgertiau gwair, unrhywun?
Dadl diddorol ar Metafilter am ieithoedd lleiafrifol a sut maen nhw'n cael ei lladd. Rwy'n dechrau teimlo dros UncleFes, sy wedi rhoi ei draed reit lawr ei wddw. O wel.

19.6.01

Gair o'r Cadeirydd - o'n i'n cael gip ar wefan Adeiliad Newydd Ein Cynulliad Ni, pan sylwais gyfeiriad at Cadeirydd Mao. Edrych ar y dewislen de top. A pham mae tagiau <title> ac enwau ffeiliau HTML yn Saesneg? Ac ar y fersiwn Saesneg mae 'na ddau ddolen i'r fersiwn Cymraeg, un sy'n gweithio yn iawn, ac un sy'n pwyntio yn ôl at y fersiwn Saesneg. Ar y fersiwn Gymraeg, ar ôl y tudalen gynta does dim dolen i'r fersiwn Saesneg, achos bod nhw wedi copio cynllun y tudalen Saesneg, gan gynnwys dolen i'r fersiwn Gymraeg.
Google yn y Gymraeg - ddoe, ail-osodais i iaith default Internet Explorer i cy (sef, Cymraeg). Heddiw, oedd rhaid i mi ymweld â Google i chwilio am rywbeth, a mae popeth yn y Gymraeg. Dyma'r tro cynta dwi wedi gweld y tric bach 'ma, ac am wn i does dim gwefan poblogaidd arall sy'n ei wneud. Os wyt am newid dy osodiadau, rho glec ar Tools, Interet Options, ac wedyn Languages. Wedyn, clec ar y botwm Add ac yn y bocs User Defined teipia cy a chelc ar OK. Yn ola, clec ar y llinell sy'n dweud User defined [cy] ac ar y botwm Move up. A dyna fe, Cymraeg yw dy iaith o ddewis. Wrth gwrs, dim ond Google fydd yn gwybod.
robot frog icons - dwi'n gweld eisiau tudalen icon waferbaby, ond mae rheiny'n neis iawn.

17.6.01

Caerdydd yn ystyried tacsis di-yrrwr - nawr 'te, mae hwn yn swnio yn ffantastic.
Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn ystyried y sustem fel rhan hanfodol o'i strategaeth drafnidiaeth integredig.
Ffar out. Mae unfed ganrif ar hugain wedi cyrraedd o'r diwedd. Ga i fy siwt ffoyl arian nawr, plîs?
Byd y Beirdd - ffynnon wych (gwell i mi beidio sôn am gynllun y wefan) am farddoniaeth i blant, gan gynnwys pawb o Taliesin i Dewi Pws. Un nodyn bach am y cynllun, achos mae wedi fy ngwylltio: mae'r holl safle yn defnyddio'r ffont Afallon, sy'n cynnwys 'w' a 'y' gyda hirnod. Ond, os dych chi ddim wedi gwario mwy na £20 am y ffont arbennig hon, mae bob 'w' gyda hirnod yn edrych fel hyn: ð
Daear las yw dðr ei lyn
Ac yn y blaen. Grrr. Y neges yw: peidiwch â defnyddio ffontiau arbennig ar eich gwefannau - dyn nhw ddim yn gweithio.

16.6.01

Newydd gorffen Dirgel Dyn gan Mihangel Morgan. Sa i'n siwr beth wi'n meddwl amdano fe, eto, ond oedd y stori yn gryf iawn. Falle oedd y cymeriadau tipyn bach yn stereotyped? Mae'r llyfr hwn ar y rhestr darllen am flwyddyn gynta'r radd allanol, felly bydd rhaid imi ddarllen 'to. Llyfr nesa yw Crac Cymraeg gan Robat Gruffudd.

10.6.01

How To Save Canadian Literature
What happens when arts council budgets are cut? What if a publisher gets cut off altogether? This sort of dependency is not healthy. Fortunately, there is a better way: publishers can launder money for organized crime! Let's see how it could be done...

Fyddai hyn yn gweithio gyda llên Gymraeg, dych chi'n meddwl? Byddai'n rhoi ysteried newydd sbon i'r gair 'Taffia'. Gall y Cyngor Celf newid ei enw i "Cyngor Celfyddydau/Cyffyriau Cymru". Fy hoff ddyfyniad:
Besides, who do you think smoked all that dope in the first place?
[via textism]

9.6.01

Newydd wylio radiohead ar BBC2. Anblydihygoel.
Dau erthygl NUblog am amlieithogrwydd ar y we: multilingual content a multilingualism redux. Dylen nhw fod yn ddefnydd darllen gofodol i unrhywun sy'n cynllunio gwefannau dwy- neu aml-ieithog. O'r ail erthygl:
Ideally, you should be able to hand your translators finished HTML pages. They should know how to translate every snippet of text, including the <TITLE> of each page, metatags, ALT texts, and any text inside an HTML tag, including TABLE, the Hx series of heading tags, and everything else. In effect, they need to be qualified Web authors as well as translators.
A sawl gwaith ydych chi wedi clecian ar botwm cymraeg i ffeindio'ch hunan edrych ar neges under construction?
...which languages do you update first? Or do you update none of them until all languages have been translated? (The latter is the better way, unless you want foreign-language speakers to get the impression they aren't wanted on the voyage.)
Rhywbeth i gnoi cil drosto.
Euroseek - pam dydw i ddim wedi clywed o hyn o'r blaen? Peiriant chwilio yn eich iaith eich hunan. Dyw e ddim yn berffaith, wrth gwrs, ond mae'n braf gweld gwefan aml-ieithog.
Niall Griffiths's top 10 Welsh writers
Rhestr diddorol gan awdur Sheepshagger a Grits . O'r Grauniad 'to, felly:
2. My People Blimey by Caradoc Evans
Oes yna rhywun sydd yn siarad Cymraeg os gwelwch yn dda? - hen erthygl o'r Grauniad, sôn am y broblemau sy'n wynebu pobl sy ddim yn siarad Saesneg yn Lloegr ac yng Nghymru (yn Stadiwm y Milenium, i fod yn fanwl).

8.6.01

Geiriau sy'n odli gyda "og", o'r Odliadur ar-lein. Does dim byd o dan 'ogi'. Beth am:
Aneirin, Iolo a'r Mabinogi
Dafydd ap Gwilym a Blogi Ogi Ogi
Dylwn i ymarfer fy sgiliau barddoni cyn wneud pethau fel hyn.
Cawson ni sgwrs diddorol am Ann Widdecombe yn y dosbarth y bore 'ma. Wel, rwy'n dweud 'diddorol'...

7.6.01

Wel, rwy'n gwybod bod Simon Thomas wedi ennill sedd Ceredigion, ond dyw'r niferau ddim ar gael. Bydd rhaid i mi edrych ar y teledu, neu rywbeth.

6.6.01

Geraint Griffiths - llawer o stwff i'w ymchwilio. Diolch i'm cyfaill Maff am y ddolen.

3.6.01

Wedi blino racs, ar ôl diwrnod o flaen y sgrin bach, sgwennu cylchlythr CYFLE Teifi Taf.

1.6.01

Why Welsh? - cwestiwn da, wa'.
A Beautiful Life, an Early Death, a Fraud Exposed - mae hanes Kaycee Nicole wedi cyrraedd y New York Times, pythefnos ar ôl "marwolaeth" Kaycee. Ro'n i'n dilyn y stori wrth iddo ddatblygu ar Metafilter a ches i ddim llawer o gwsg dros y penwythnos 'na. Anhygoel. Dw i ddim yn nabod unrhywun o'r bobl yn yr erthygl, ond dw i yn darllen eu gwefannau bob dydd. Roedd hi tipyn bach fel gwilio grwp o bobl cael newyddion drwg mewn ysbyty, ond mewn symudiad araf. Arswydus. Cofiwch, fyddai rhywbeth fel hyn byth yn ei digwydd yng Nghymru. Fel mae bob feteran Wlpan yn gwybod, Mae pawb yn nabod pawb yng Nghymru.
Wedi dechrau ychwanegu peth o gyfieithiadau gyda'r cyhoeddiad 'ma, ar ran y llu o ddysgwyr sy'n darllen Morfablog ;-). 'Sai rhaid i mi chwilio am air yn y geiriadur, bydda i'n ei roi y Saesneg mewn label <title> a gallwch symud eich llygoden bach dros y gair i weld y cyfieithiad. Dyw'r tric 'ma ddim yn gweithio gyda hen boryddion - os dych chi ddim yn gweld y cyfieithiadau mae'n hen amser i chi ddiweddaru eich porydd Bydd Philippa yn ôl o Ddyfnaint fory, dyna fydd diwedd yr adeg hiraf i fi fod ar mhen fy hunan ym Maesymorfa. Edrychaf ymlaen, o boi. Rwy'n anobeithiol byw ar mhen fy hunan. Rwy wedi bod yn bwyta'n wael iawn, brechdanau, wyau wedi frïo, bisgedi; yfed gormod (daeth Jude ac Al â photel o Laphroig i mi); a wastraffu oriau ac oriau chwarae gemau cyfrifiadur - fel gofynodd Bill Hicks, what am I, thirteen, emotionally? Peth arall yw, dw i ddim yn gallu ymdopi â'r anifeiliaid heb gymorth Philippa. Mae Cochen, y fuwch wallgo, wedi dechrau gwasod y bore 'ma, ceisio dringo ar gefn Siriol, y Jersey dof, ac yn anwybyddu ei llo ei hunan yn llwyr. Ches i ddim ond dau beint o laeth oddi wrth Siriol, cyn iddi hithau fynd yn wallgo hefyd, a'r ddwy ohonyn yn crwydro o gwmpas y clós fel y bechgyn yn West Side Story. Brysia nôl Philippa, brysia nôl. Rhywbeth rwy wedi anghofio sôn amdanyn fan hyn: fe welon ni gyngerdd arbennig o dda gan Fernhill a LLio Rhydderch, nos Sadwrn yn y Mwldan. Fe ganodd Julie Murphy Song to the Siren gan Tim Buckley - roedd cymaint o drydan yn yr awyrgylch, fe ffrwydrodd toddyn ac aeth y pwer bant! Meddai hi, "Fe ddigwyddodd yr un peth yn Pakistan". Roedd LLio Rhydderch yn ddatgyddiad. Ro'n i wedi clywed ei chryno disc Mihangell, sy'n ddigon dymunol, ond yn fyw oedd y stori yn hollol wahanol. Pan daeth hi i'r llwyfan oedd hi'n edrych fel athrawes ysgol Sul, mewn ffrog flodeuog a bag bach lledr du, ond pan dechreuodd hi ganu'r delyn oedd pawb yn gwybod taw mewn cwmni angelion o'n ni.