31.5.01

Geiriau caredig oddi wrth Tom Cosgrave. Nawr 'te, rhaid i mi ysgrifennu rhywbeth ar yr wefan hon. Wedi bod yn gweithio gyda ffrindiau o'r grwp CYFLE Teifi Taf, yn eu helpu symud coed tân o'r allt tu ôl i'w ty. Gwaith caled, ond digon o fag breaks a dau bryd o fwyd hyfred. Daeth un o'm cydweithwyr â'i merch, Jasmine. Dw i erioed wedi teimlo mor hen ag o'n i'n teimlo gwilio'r ferch 'na rhedeg lan yr allt, tra mod i bron yn cropian yn ei hôl hi. Tri deg pedwar ydw i, pedair ar ddeg ar hugain, ond dw i'n teimlo, ac yn edrych, fel Jock Stein.

30.5.01

steddfod 2001 - gigs at this year's national eisteddfod
Dyw Blogvoices ddim yn gweithio. Dyw Metafilter ddim yn gweithio. Dyw Halcyon ddim ar gael, chwaith. Beth sy'n digwydd i'r byd?

28.5.01

cath bach - a pham lai?
citystories - mae'n debyg bod y wefan dublinstories yn rhan o gyfres o wefannau 'citystories'. Rwy wedi gweld san francisco stories gan Derek Powazek o'r blaen, ond mae 'na lond bol o ddinasoedd eraill i'w archwilio.
2 balles est un weblog - gweflog Ffrangeg, sy'n cynnwys cannoedd o ddolennau i luniau a gwefannau diddorol, doniol neu jyst od.
dublinstories - gwefan newydd gan Tom Cosgrave. Oes stori 'da chi am Ddulyn? Syniad wych, ond ble mae 'cardiffstories'? Mae llond bol ohonyn 'da fi...

24.5.01

Trac sain: Grandaddy, Radiohead a Pavement. A phen-blwydd hapus i Bob Dylan, 60 heddiw.
Traed mawr, ci bach.
Mwy o luniau gan Roger Ballen fan hyn. oddi wrth textism.

22.5.01

Llyfrgell Owen - y Gutenburg Gymraeg - llyfrau clasurol Cymraeg ar-lein, gan gynwys Dafydd ap G, Taliesin a Ceiriog. Prosiect diddorol, rhaid cadw llygad arno. Mae Prosiect Gutenburg gwreiddiol yn llawn dop o destunau Saesneg, os oes diddordeb 'da chi.
clwb malu cachu - mwy o stwff i ddysgwyr.
Dyma'r Newyddion
Cyfres o fwletinau newyddion a chwestiynau ar y cynnwys gan y BBC. Roedd pobl yn sôn am wefan Catchphrase yn y dosbarth y bore 'ma.

12.5.01

Fersiwn newydd Apocalypse Now? Rwy'n ffaelu aros.
Ffontiau am ddim?
Ceisiwch rhai o'r rhestr 'ma. Fy ffefryn i yw Font-a-licious Fonts - ffontiau a 'dingbats' am ddim, gyda pwyslais ar cynlluniau retro.
Newyddion ar y we?
Wrth gwrs, mae'n wych cael y newyddion yn eich iaith eich hunan ond fel gwefan hawdd ei defnyddio a darllen does dim byd gwell na'r International Herald Tribune.

9.5.01

Rwy wedi treulio'r prynhawn profi'r HTML ar wefan ein sgubor wersullu. Gobeithio bod hi'n gweithio gyda bob porfydd nawr.

8.5.01

Mwy o protestiadau yn erbyn hadau GM, y tro 'ma yn Sir Fflint. Oes 'na safle GM yn eich ardal chi - tseciwch
Sgwrs diddorol ar Metafilter sy'n sôn am yr wyddor, gwreiddiau a datblygu ieithoedd, ac ati. Mwy o wybodaeth fan hyn a fan'na.
Helo i Julia ac unrhywun arall o fy nosbarth Pellach yn Aberteifi. Newydd sylweddoli does dim byd 'ma i'w ddarllen. Rhaid i mi flogio!